Ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem, troską o Państwa oraz nasze zdrowie, zarządzeniami urzędów odwołujemy zebrania wspólnot mieszkaniowych. O nowych terminach zebrań zostaną Państwo zawiadomieni. Życzymy zdrowia.