Ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem, troską o Państwa oraz nasze zdrowie, zarządzeniami urzędów odwołujemy zebrania wspólnot mieszkaniowych. O nowych terminach zebrań zostaną Państwo zawiadomieni. Życzymy zdrowia.

Firma rodzinna posiadająca dwóch licencjonowanych zarządców.
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami na terenie Bytomia, Zabrza i Chorzowa.
Zarządzanie zasobami z udziałem Gminy Bytom, Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz nieruchomościami prywatnymi.
Zarządca posiada wykwalifikowaną kadrę: licencjonowana księgowa (licencja MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych), obsługa biura z wykształceniem wyższym kierunkowym (Akademia Ekonomiczna o specjalności Gospodarka Nieruchomościami i Usługi Publiczne), doradztwo prawne poprzez zawartą umowę z Kancelarią Prawną.
Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności zawodowej.