1. Zarządzanie nieruchomością:

 • ścisła współpraca z Zarządem Wspólnoty poprzez umożliwienie wglądu do ksiąg rachunkowych, akceptację przelewów, ustalanie planów remontów, wybór zleceniobiorców,
 • przygotowanie planu gospodarczego w zakresie opłat eksploatacyjnych,
 • zawieranie umów na dostarczenie mediów, z bankiem – w tym założenie kont bankowych,
 • pobieranie opłat eksploatacyjnych, monitoring wpłat (prowadzenie kartotek) oraz ich egzekwowanie,
 • przeglądy techniczne (kominiarskie, gazowe, elektryczne, C.O.),
 • zwoływanie zebrań i przygotowywanie dokumentów,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w celu wykonania audytów remontowych, termomodernizacyjnych, projektów budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w celu uruchamiania kredytów (negocjacje z bankami, uzupełnianie wniosków kredytowych),
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w celu zmian sposobów użytkowania części wspólnej (adaptacja strychów na cele mieszkalne),

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wykwalifikowaną księgową.
3. Zarządzanie operacyjne:

 • utrzymanie czystości i porządku – proponowany system gospodarza domu (wg Planu Gospodarczego),
 • drobne naprawy konserwatorskie,
 • poszukiwanie pożytków dla wspólnot w formie reklam, wynajmu powierzchni części wspólnej,

4. Rozliczanie kosztów – sprawozdanie Zarządcy Nieruchomości raz w roku.
5. Wykonywanie remontów po uzgodnieniu z właścicielami na podstawie stosownych uchwał i umów z wykonawcami oraz po uzyskaniu pełnomocnictw od właścicieli.